Adaptační kurzy 1. ročníků

1. B (17. – 19. 9. 2018)

1. A (19. – 21. 9. 2018)