Bezpečnostní pokyny pro žáky pro období přípravy na maturitní zkoušku

Všichni žáci 4. ročníku si povinně přečtou následující dokument o bezpečnostních pokynech:

Bezpečnostní pokyny pro žáky v období přípravy na maturitní zkoušku