INFORMACE K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI

INFORMACE K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI

Na základě „Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování“ vydaného MŠMT dne 17. srpna 2021 bude naše škola vyžadovat při nástupu od žáků certifikát o prodělaném očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění. Tyto uvedené doklady předají třídním učitelům v den nástupu do školy. V případě, že žák nebyl očkován proti covidu-19 nebo je očkován pouze 1. dávkou vakcíny, či neprodělal nemoc covid-19 v posledních 180. dnech, pak budou tito žáci testováni antigenními testy ve škole.

Dle doporučení pro školy a školská zařízení vydaného MŠMT ze dne 17.8.2021

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.