INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM PODZIM 2021

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM PODZIM 2021

Didaktické testy:

Žáci SŠV Trivis Třebechovice p. O., s.r.o. konají didaktické testy společné části maturitní zkoušky na níže uvedené spádové škole:

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova třída čp.787, 500 03 Hradec Králové

Datum konání 1. a 2. 9. 2021.  Žáci se musí dostavit do spádové školy 25 min. před začátkem zkoušky.

Ostatní informace viz. pozvánka, kterou žáci obdrželi e-mailem.

Epidemická opatření ke konání maturitní zkoušky viz. Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 vydaná MŠMT dne 16. 8.2021

Odkaz: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Informace-k-podzimnimu-terminu-maturitnich-zkousek-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii.pdf

 

Písemná práce z ČJL:

Žáci SŠV Trivis Třebechovice p. O., s.r.o. konají písemnou práci z ČJL v areálu SŠV Trivis Třebechovice p. O. s.r.o., Heldovo nám. 231 503 46

Datum konání 3. 9.2021 v 10.00 hod. Žáci se dostaví k písemné zkoušce 30 min. před konáním zkoušky.

Epidemická opatření ke konání maturitní zkoušky viz. Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 vydaná MŠMT dne 16. 8.2021

Odkaz: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Informace-k-podzimnimu-terminu-maturitnich-zkousek-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii.pdf