INFORMACE KE SCHŮZCE RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

INFORMACE KE SCHŮZCE RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

Schůzka s rodiči 1. ročníku se koná v pondělí 30. 8. 2021 v 15.30 hod.

Vzhledem epidemické situaci se tato schůzka bude konat online prostřednictvím aplikace Skype.

Informace k připojení budou zaslány do e-mailu, který rodiče sdělili škole.