Informace pro žáky 1.-3. ročníků

Informace k výuce od 7. 12. 2020

Vycházíme z předběžných informací od Vlády ČR, MŠMT. Zatím situace pro následující týden vypadá takto:

Od 7. 12.2020 (sudý týden) by měla probíhat prezenční výuka těchto tříd:

  • všechny maturitní ročníky,
  • 1. B, 2. B, 3. B.

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu (viz. Bakalář), distanční výuka bude ukončena a třídy 1. A, 2. A, 3. A obdrží domácí úkoly od jednotlivých vyučujících. Tyto úkoly budou zapsané v Bakaláři nejdéle do 6. 12. 2020.

Od 14. 12. 2020 (lichý týden) by měla probíhat prezenční výuka všech maturitních ročníků a tříd 1. A, 2. A, 3. A.

Od data 7. 12. 2020 bude změněn rozvrh z důvodu odchodů některých vyučujících a příchodů nových i externích vyučujících.

Nadále sledujte aktuální změny jak v Bakaláři, tak na webových stránkách.