Informace pro žáky maturitních ročníků

I nadále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách – viz informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.