Konzultační hodiny vyučujících

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Stanislava Šůlová sulova@trivis.cz
Zástupkyně ředitelky Ing. Kateřina Svatošová svatosova@trivis.cz