Online rozvrhy od 25. 11. 2020 pro 1.-3. ročníky (sudý týden)

Předměty informatika, tělesná výchova a psychologie budou nadále vyučovány formou zadávání úkolů prostřednictvím systému Bakalář.

Předmět sebeobrana bude nadále vyučován online prostřednictvím Microsoft Teams.