Přijímací řízení 2019/20

V sekci „pro uchazeče“ jsou umístěna kritéria včetně přihlášky ke studiu pro denní i dálkové studium.