Přijímací řízení – počet míst pro vydání nového rozhodnutí