Přijímací řízení: Výsledky 2. kola – denní studium