Přijímací zkoušky – informace k ochraně zdraví

Důležité informace k testování si přečtěte v následujícím dokumentu: