Pro maturanty – důležité informace k profilové části MZ (Předměty: ČJL, AJ – NJ)

Všechny zásadní informace k ústní maturitní zkoušce z českého a anglického jazyka si přečtěte v následujícím dokumentu: