Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí – dálkové studium