Adaptační kurz

Začátkem školního roku, se naši noví žáci 1. ročníků, spolu s třídními učiteli a dalšími pedagogy, zúčastnili adaptačních kurzů.

Třída 1.A stmelovala kolektiv v Opočně, na koupališti Broumar, kde po dni plném soutěží, sportu a dalších akcí, v podvečer poseděli u ohně a strávili tak i první, třídní, společnou noc v chatkách a stanech. Program pro žáky připravili p. Mgr Vícha, třídní učitel 1.A a p. Ing. Franc.

1.B měla odlišný program. Vlakem se společně vypravili do Prahy, dále do Berouna a pěšky na hrad Karlštejn. I tato třída absolvovala kurz i s přespáním a součástí byly taktéž aktivity stmelující kolektiv se soustředěním na bližší poznávání nových spolužáků a vyučujících. Plán a program kurzu připravily p. učitelky Mgr. Hromková, třídní učitelka a Paed.Dr. Černohousová.

Počasí vyšlo téměř dokonale a dle fotografií z kurzu, to vypadá, že spokojenost byla na všech stranách.

Celou galerii naleznete ZDE