Denní

Školní rok 2022/2023

Podle vyhlášky č. 671 / 2004 Sb., ve znění Vyhlášky č. 394 / 2008 Sb., o organizaci přijímacího řízení na středních školách určuji tento počet žáků do prvních ročníků oboru vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.

4leté studium v denní formě vzdělávání

Více informací ohledně kritérií a podmínek přijetí se dočtete v sekci Pro uchazeče -> Přijímací řízení.

Maturitní předmět

Cizí jazyk: angličtina

Školné

pro 4leté studium v denní formě vzdělávání – 1 840 Kč za kalendářní měsíc (18400 Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první v hotovosti při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2020. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.