Obecné informace

Jsme škola, která tě bude bavit. Vyučujeme kromě všeobecně vzdělávacích předmětů zajímavé odborné předměty jako Kriminalistika, Integrovaný záchranný systém, Bezpečnostní činnost, Právo, Sebeobrana, Střelecká příprava a další.  Čekají na vás modelové situace, ohledání místa činu, zajišťování stop, taktika zákroků proti pachateli, přežití v terénu, ostré střelby. Naučíš se prakticky využít znalostí z práva a sebeobrany v běžném životě, střílet z krátké a dlouhé střelné zbraně, absolvuješ odbornou praxi u Policie ČR. K naší škole patří i netradiční sportovní kurzy a projektové dny.

Co v průběhu studia uvidíš? Činnost Zásahové jednotky PČR,  ukázky činnosti policejních psovodů, ukázky z činnosti HZS, zajímavé přednášky odborníků z praxe. Výuka jazyků a některých dalších předmětů v menších skupinách. 

Vysoká úroveň získaných znalostí ti umožní po maturitě  studovat na VŠ  se specializací na práva, sociální patologii a prevenci, ochranu obyvatelstva nebo začít pracovat u Policie ČR, dalších bezpečnostních sborů, Armády ČR, složek IZS, na odborech krizového řízení příslušných úřadů atd.

 

OBOR VZDĚLÁNÍ: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST  68-42-M/01

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk a literatura Fyzika Tělesná výchova
Cizí jazyk 1 – AJ Chemie Informatika
Cizí jazyk 2 – NJ x RJ Biologie Ekonomika
Matematika Zeměpis Pedagogika
Společenský základ Péče o zdraví a první pomoc Psychologie
Dějepis Sociální komunikace

 

Odborné předměty:

Právo Kriminalistika Sebeobrana
Bezpečnostní činnost Střelecká příprava Penologie
Integrovaný záchranný systém Kriminologie Technika administrativy

 

Na krátkou ukázku se podívej zde:

https://www.youtube.com/watch?v=CbRHUC4vyRM

 

Sportovní a odborné kurzy:

1. ročník

Adaptační kurz

Lyžařský kurz

2. ročník

Cyklistický kurz

Zdravotní kurz

3. ročník

Vodácký kurz

Střelby