Cyklistický kurz 2.A a 2.B 2022/2023

Začátkem školního roku, žáci 2. ročníků absolvovali týdenní cyklistický kurz. Každé ráno vyráželi s pedagogickým doprovodem po okolí, poblíž řeky Orlice a více, či méně přilehlých okolních krásných místech. V průběhu dní kurzu, bylo pro zpestření připraveno několik dalších a poutavých aktivit. Jednou z nich byla návštěva střelnice Armády ČR v Hradci Králové, kde si všichni měli možnost vyzkoušet manipulaci se zbraní a střelbu na terč z krátké i dlouhé zbraně. Dále byla pro žáky připravena prezentace a přednáška s názornými ukázkami Policie ČR. Žáci si mohli vyzkoušet, jak probíhá testování např. na alkohol a návykové látky, mohli si osahat a vyzkoušet policejní vybavení, např. neprůstřelnou vestu, prohlédnout interiér policejního vozu, dozvěděli se informace ohledně případného budoucího zájmu o povolání u Policie ČR a byly jim zodpovězeny odpovědi na jejich dotazy.
Ve středu se počasí rozhodlo překazit účastníkům kurzu plány, ale i s tím se počítalo. Den žáci trávili v tělocvičně, kde pilovali a testovali svou fyzickou kondici před nadcházejícími celorepublikovými testy zdatnosti. Poté následovaly filmy na téma BEZPEČNOST. I přes to, že pro některé jedince, byl týden náročnější byl cyklistický kurz hodnocen kladně. Byl plný nových zážitků, poznatků a situací.

Více z galerie ZDE