Projektový den

Dne 8. 9. 2021 se žáci všech ročníků účastnili projektového dne, kdy si podpraporčík Petr Svoboda ze speciálního útvaru pro naše žáky připravil zajímavou přednášku s názornými ukázkami. Žáci měli příležitost setkat se přímo s různými typy výbušnin a slyšet zajímavé postřehy. Pan podpraporčík odpovídal na dotazy z řad studentů i vyučujících. Závěrem čekalo na zúčastněné zpestření v podobě ukázky speciálně vycvičených psů na vyhledávání drog, zbraní a výbušnin, v akci. Alespoň střípky z toho, co studenti  mohli vidět a čeho se účastnili se můžete podívat v následujícím odkazu.