Účast žáků v mezinárodní soutěži Best in English

Naši žáci se zúčastnili mezinárodní soutěže Best in English, která se koná v 75 zemích světa a účastní se jí přibližně 25000 soutěžících. Náš tým deseti statečných, reprezentoval školu v porozumění čtených a poslouchaných textů. Výsledky budou zveřejněny v prosinci 2023. Naši nejlepší studenti Adam Moskal a Jan Boháč dosáhli výborných výsledků s sice  91,5% a 83%.