Přijímací řízení

Dne 29.4.2022 od 9,00 – 11,00 hodin, bude možnost nahlédnutí do spisu uchazečů o studium.