Platby školného

Školné

Platební údaje k úhradě školného

Č.Ú. 198116331/0300

částka za školné na pololetí činí 9200,- Kč

Vždy je nutné uvést VS (VS je číslo Vaší smlouvy)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první v hotovosti při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2020. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.