Adaptační kurz

Třídní učitele si pro své žáky 1. ročníků připravili program, který poskytl žákům a pedagogům možnost, vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Věříme, že se záměr podařil a vzájemné poznávání nových spolužáků bude zdárně pokračovat ve škole i mimo ni.

Galerie ZDE