DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 23.2.2022 12-16 hodin 

Rádi Vás přivítáme na posledním Dni otevřených dveří před přijímacími zkouškami, který bude ve středu 23.2.2022 12-16 hodin 

Upozorňujeme na nutnost mít řádně nasazený respirátor. Děkujeme za pochopení.