Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství/viz MŠMT, MZČR