Informace k ochraně dýchacích cest při mimořádném termínu didaktických testů

INFORMACE K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST PŘI MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU DIDAKTICKÝCH TESTŮ

 

Vážení maturanti,

upozorňuji Vás na pokyny, které přišly na školu z Cermatu, Praha. Jedná se o respektování povinnosti ohledně ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách školní budovy na spádové škole, kde budete konat didaktické testy.

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Tato informace byla uvedena v pozvánkách k mimořádnému termínu. Přesto doporučujeme žáky upozornit na nutnost mít s sebou respirátor či roušku.

Usnesení o zrušení povinnosti testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021 k 30. červnu 2021 zůstává zachováno.

 

Přeji Vám hodně štěstí u zkoušek!

 

Mgr. Stanislava Šůlová

ředitelka školy