Informace pro budoucí studenty 1. ročníku

Vážení rodiče, milí studenti,

žádám Vás o zaslání fotografie na ISIC kartu (fotografii vhodnou na průkaz, barevný portrét, minimálně 450 x 540 pixelů). Dále uveďte celé jméno (jména) a příjmení budoucího studenta. Vše zašlete do 31. 7. 2024 na školní email trebechovice@trivis.cz.

Od 20. 8. 2024 sledujte webové stránky školy. Bude zde upřesněn termín úvodní schůzky rodičů a rozdělení studentů do tříd.