Informace pro žáky školy a zákonné zástupce

Od pátku 8.1.2021 trvají technické potíže v připojení na internet. Jakmile bude problém vyřešen, bude opět obnoven přístup do systému Bakalář. Jsme si vědomi toho, že se nyní žáci nemohou dostat k informacím v systému Bakalář, a s tím souvisejí i problémy s online výukou. Každopádně pro obnovení provozu děláme maximum.

Nyní čekáme na odezvu v řešení problému – škola má předplacený zvýšený servis, proto věříme, že nám závadu rychle opraví. Firma O2 nás informovala, že na odstranění závady pracují.

Mgr. Stanislava Šůlová
ředitelka školy