Naše žákyně obhájila 1. místo v celostátní soutěži odborných prací v oboru vzdělávání 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost

Dne 7.6. 2023 náš soutěžní tým po vyučování vyrazil za účelem reprezentace školy TRIVIS Třebechovice na vyhlášenou celostátní soutěž odborných prací v oboru vzdělávání 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, která byla organizována Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově, která proběhla 8.6.2023

Vedoucím učitelem a pedagogickým dozorem byl určen Ing. Mgr. Franc Ivan a soutěžícími žáky byla Denisa Poprachová, Lucie Halvová, Veronika Malá a Pavlína Martinková. Všechny reprezentovaly školu v předmětu právo a žákyně si vedly velmi slušně.

Odborná komise ve složení Mgr. Langrová, Mgr. Jakubec a JUDr. Klapal vyhodnotila ze všech soutěžících škol jako nejlepší žákyni TRIVIS Třebechovice Denisu Poprachovou, která se umístila na prvním místě a obhájila tak naše opakované prvenství v této celostátní soutěži.

Denise velice gratulujeme a děkujeme všem účastnicím za výsledky a reprezentaci naší školy a panu Ing. Mgr. Francovi za perfektní přípravu našich žákyň.

Holešov diplom 2023