Přednáška Kpt. Mgr. Michala Hynka KŘP HK – násilná trestná činnost, vraždy ve VČ regionu

Ve středu 14.12.2022 proběhla přednáška Kpt. Mgr. Michala Hynka z Krajského ředitelství policie ČR Hradec Králové, odbor obecné kriminality, která byla připravena pro žáky 3. ročníků.  Tématem přednášky byla násilná trestná činnost, vraždy ve VČ regionu, kazuistika již objasněných případů. Přednáška byla doplněna poutavou prezentací. V závěru proběhla diskuze k tématu.