Projektový den – Zásady první pomoci

Žáci prvních a druhých ročníků absolvovali projektové dny, jejichž náplní byla první pomoc pod vedením profesionálního zdravotnického záchranáře.
Nejednalo však o pasivní účast, ale všichni do jednoho si vyzkoušeli úkony, jako jsou vypuzovací manévry či nepřímá masáž srdce. První pomoc byla zaměřena převážně na zástavu krvácení, vypuzovací manévry při vdechnutí cizího tělěsa (Gordonův úder, Heimlichův manévr), resuscitaci a rozpoznání kolapsových stavů. K dispozici měli profesionální vybavení umožňující během záchrany sledovat na monitoru počítače a plátně dataprojektoru, např. rytmus a hloubku masáže srdce.