Vyhodnocení soutěže ve výzdobě tříd

A je tady dnešní vyhodnocení soutěže o vánoční výzdobu, které provedla zvolená komise, složená z našich královen kuchyně, našich kuchařek. Všem umístěným třídám osobně upekly a předaly dorty pro celou třídu. Tímto jim velice děkujeme, že na sebe vzaly odpovědnost jednak za objektivní a nelehké rozhodování a hodnocení a za pečení sedmi velkých dortů pro účastníky soutěže. Moc si toho vážíme.

… ono se lehko řekne „vyzdobit vánočně třídu“, nicméně je-li třída plná maket zbraní, různých donucovacích předmětů a podobných „drobností“, je to výzva.  A podařilo se.

  1. místo získala právě 4.B paní učitelky Hromkové, kde jsou makety zbraní kam se podíváte 🙂
  2. místo získala 3.B paní učitelky Černohousové st.
  3. místo si rozdělily třídy 2.A pana učitele Beneše a 2.B paní učitelky Sovinové
  4. místo získala 1.B paní učitelky Černohousové ml.
  5. místo získala  3.A se sněhulákem Ludvou, pana učitele Janečka
  6. místo získala 1.A pana učitele Švandelíka

 

Všem gratulujeme a děkujeme za snahu a účast.