CHRISTMAS JUDO CUP 2023

TŘEBECHOVICE p. O. – JUDISTICKÁ VELMOC

Dne 14.12.2023 se Jan Ježek, Jakub Janda a Ondřej Široký zúčastnili na VPŠ a SPŠ MV Praha vánočního turnaje v judu. I přes vysokou konkurenci naši žáci předvedli vynikající formu a opakovaně se střídali na bedně vítězů.

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

MU21 – 90 kg: Jan Ježek, 1.místo

MU18 – 60 kg: Ondřej Široký, 1.místo

WU21 – 57 kg : Ondřej Široký, 2.místo

MU18 – 73 kg: Jakub Janda, 3.místo

 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

sobota 11.11.2023 8,00-12,00 hod.

čtvrtek 7.12.2023 12,00-16,00 hod.

sobota 20.1.2024 8,00-12,00 hod.

Rádi Vás přivítáme a provedeme naší školou, předáme informace a zodpovíme Vaše dotazy.

INFORMACE PRO RODIČE UCHAZEČŮ O STUDIUM

INFORMACE PRO RODIČE UCHAZEČŮ O STUDIUM

Vážení rodiče,

podrobnější informace o novém systému přijímacího řízení na střední školy získáte na tomto odkaze: www.edu.cz/infoservis. Posunutím videa na 3,45 minut se dostanete přímo na informace o digitalizaci JPZ.

Jedná se o zveřejněné informace z MŠMT ČR.

PŘIHLÁŠENÍ  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE – JARO 2024

PŘIHLÁŠENÍ  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE – JARO 2024

Žák podává pro jarní zkušební období přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2023.

Třídní schůzky

Těšíme se na Vás na třídních schůzkách, které proběhnou ve středu 15.11.2023 od 16,00 hod. v kmenových učebnách.

Exkurze do památníku Ležáky a skanzenu Země Keltů

Exkurze do památníku Ležáky a skanzenu Země Keltů

V pondělí 23. října 2023 se studenti druhých ročníků vydali v doprovodu Mgr. Miroslava Beneše, Ph.D., Ing. Dany Černohousové a Mgr. Miroslava Švandelíka do památníku Ležáky, kde pod vedením lektorek absolvovali workshop „Po stopách ležácké tragédie.“ Součástí programu bylo např. řešení zadaných úkolů, prohlídka pietních míst a památníku Ležáky, popř. zhlédnutí krátkého dokumentárního pořadu o vypálení obce Ležáky.

Poté následoval přesun do nedalekých Nasavrk, kde naši studenti navštívili skanzen Země Keltů, ve kterém se mohli seznámit s každodenním životem keltského obyvatelstva. K vidění zde byla např. opevněná brána keltského opida, dům místního kováře, dům náčelníka a mnohé další. Naši studenti si tak mohli vyzkoušet zacházení s keltskými zbraněmi nebo si pomazlit zdejší zvířectvo. Exkurze byla financována z projektu Šablony JAK.

Celá galerie ZDE

   

Exkurze do koncentračního tábora Terezín a památníku Lidice

Exkurze do koncentračního tábora Terezín a památníku Lidice

V pondělí 16. října 2023 se studenti třetích ročníků vydali v doprovodu Mgr. Miroslava Beneše, Ph.D., Mgr. Jiřího Janečka a Bc. Michaely Sovinové na exkurzi, jejímž cílem byla komentovaná prohlídka koncentračního tábora v pevnosti Terezín a památníku Lidice. Smyslem osobní návštěvy výše jmenovaných památníků a pietních míst bylo především připomenutí hrůz druhé světové války a holocaustu. Ty nám byly přiblíženy prostřednictvím odborného výkladu terezínských průvodců, návštěvou cel, ubikací, ale i popravišť terezínské pevnosti. Exkurze do koncentračního tábora Terezín a památníku Ležáky byla financována z projektu Šablony JAK.

Celá fotogalerie ZDE

 

Mobilní jednotka vedená Ředitelstvím služby cizinecké policie – modelová ukázka, přednáška

Na Trivisu v Třebechovicích se skutečně nenudíme. O tom by  mohli vyprávět žáci i pracovníci školy.

To si takhle nic netušící sedíte zabraní do práce u pracovního stolu a žáci v lavicích a probíhá běžná výuka, když v tom  za doprovodu policejních sirén a majáků, v zásahové výstroji a po zuby ozbrojení policisté z mobilní jednotky pod Ředitelstvím služby cizinecké policie Královéhradeckého kraje, se objevují ve dveřích školy a sehraně a koordinovaně postupují dál, kontrolují a zabírají další zákoutí chodby a dalších míst a náhle se nečekaně objevují v jedné z tříd, kde se vrhají a suverénně zneškodňují ozbrojeného protivníka, který násilně vnikl do prostoru školy. Chvíli se ztrácíte a nechápete, co se děje,  jste vykolejení a to je právě ten moment překvapení, kterého bylo třeba v tuto chvíli, ze strany zásahové jednotky, dosáhnout.  Takto, netradičně, policisté zavítali na návštěvu naší školy.

Nejenom, že policisté žákům názorně předvedli, jak taková akce vypadá, mj. měli připravenou i poutavou přednášku a dále předvedli několik dalších situací a postupů při zpacifikování protivníka.

Spolupráce s mobilní jednotkou pod Ředitelstvím služby cizinecké policie si vážíme a velmi rádi bychom přítomným účastníkům z řad policie poděkovali, jelikož nám obětovali svůj volný čas, a to i mimo službu.

Jejich zásah byl velice přesvědčivý a ohlasy byly pozitivní.

Více z galerie ZDE.

 

 

 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

sobota 11.11.2023 8,00-12,00 hod.

čtvrtek 7.12.2023 12,00-16,00 hod.

sobota 20.1.2024 8,00-12,00 hod.

Rádi Vás přivítáme a provedeme naší školou, předáme informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Adaptační kurz

Začátkem školního roku, se naši noví žáci 1. ročníků, spolu s třídními učiteli a dalšími pedagogy, zúčastnili adaptačních kurzů.

Třída 1.A stmelovala kolektiv v Opočně, na koupališti Broumar, kde po dni plném soutěží, sportu a dalších akcí, v podvečer poseděli u ohně a strávili tak i první, třídní, společnou noc v chatkách a stanech. Program pro žáky připravili p. Mgr Vícha, třídní učitel 1.A a p. Ing. Franc.

1.B měla odlišný program. Vlakem se společně vypravili do Prahy, dále do Berouna a pěšky na hrad Karlštejn. I tato třída absolvovala kurz i s přespáním a součástí byly taktéž aktivity stmelující kolektiv se soustředěním na bližší poznávání nových spolužáků a vyučujících. Plán a program kurzu připravily p. učitelky Mgr. Hromková, třídní učitelka a Paed.Dr. Černohousová.

Počasí vyšlo téměř dokonale a dle fotografií z kurzu, to vypadá, že spokojenost byla na všech stranách.

Celou galerii naleznete ZDE