Úspěšná Františka Makovská

FRANTIŠKA MAKOVSKÁ

Na konci ledna 2023 proběhlo v Praze slavnostní vyhlašování
nejlepších sportovců Českého svazu plaveckých sportů.
Františka byla vyhlášena jako jedna z hráček nejlepší sedmičky
žen sezóny 2021-22  ve vodním póle.
Začátkem března proběhlo ve Filharmonii v Hradci Králové vyhlášení
Sportovců roku 2022 města Hradce Králové, oceněni byli tentokrát
jako Naděje Královehradeckého sportu, sportovní kolektiv, za klub
vodních pólistů TJ Slavia Hradec Králové, jako členka týmu
starších žáků, kteří získali titul mistrů České republiky a
zvítězily v Poháru ČSVP 2022.

Františce gratulujeme a přejeme spoustu dalších, takto krásných úspěchů a to nejen ve sportu, ale i v osobním životě.

 

15. 3. – 17. 3. omezené služby sekretariátu

Z provozních důvodů směřujte Vaše případné dotazy ve dnech 15. 3. do 17. 3. 2023 na níže uvedená tel. č.

Počká-li Váš dotaz, či jiná záležitost na následující týden, budeme Vám již plně k dispozici i v sekretariátu.

Ředitelka Mgr. Stanislava Šůlová sulova@trivis.cz 601 387 661
Zástupce ředitele Mgr. Aleš Zídka zidka@trivis.cz 607637003

 

Cvičné testy k JPZ naleznete zde

Uchazečům o studium doporučujeme při přípravě na JPZ vyzkoušet si testy z minulých let. Naleznete je na těchto odkazech https://prijimacky.cermat.cz/ a https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Lyžařský kurz – informace

Všichni žáci v akci

Za našimi žáky 1. ročníků přijel mjr., Mgr. Drahoňovský z územního odboru Policie KHK a žákům připravil poutavou přednášku o problematice na téma drogy a alkohol. Po přednášce byl žákům vymezen prostor pro dotazy a připomínky. Věříme, že si účastníci přednášky odnesli maximum a uvedené případy pro ně budou odstrašující. Možná v budoucnu dokáží získanými informacemi z přednášky dokázat pomoci sami sobě, nebo někomu dalšímu v případě, že by se do situace související s tímto tématem mohl dostat.

U 2. ročníků proběhla v minulých dnech přednáška por. Bc. Leony Špičanové.  Jednalo se o další akci preventisty školy, tentokrát na velmi aktuální téma dnešní doby – kyberprostor, která následovala po velmi vydařené akci AMOK. Té se účastnili žáci 3. ročníků a seznamovali se se situací aktivního střelce ve škole.

Nezahálely ani 4. ročníky a 8.2. se účastnili akce „Policistou nanečisto“, jejichž součástí byly fyzické testy, jejichž splnění je jedním z kritérií přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Účastníci, kteří tyto fyzické testy zvládli, se mohou pyšnit osvědčením, které mohou využít po dobu 1 roku v případě uchazečova zájmu o výkon povolání, v řadách Policie ČR. Uchazeči absolvují čtyři povinné disciplíny – člunkový běh 4x10m, klik vzpor ležmo – opakovaně, celomotorický test – opakovaně 2 min., běh na 1000 m. Cviky musí být provedeny správně a stanoveným způsobem.

Více o této akci ZDE

Fotogalerie ZDE

Podání přihlášek a nejčastější chyby

Přihlášky ke studiu na SŠ můžete zaslat poštou. Na základě našeho převzetí přihlášky, posíláme na Vámi uvedený email v přihlášce zpětnou vazbu o jejím přijetí. Je to nejčastější a nejjednodušší forma odevzdání přihlášky. V případě této volby podání přihlášky, vezměte v potaz, že přihláška musí být námi převzata nejpozději 1.3.2023, tudíž je nutné podat ji na poště s dostatečným předstihem.

Pokud budete volit osobní předání, pak jsme tu pro Vás každý den od 7,00 – 15,30 hodin.

Jarní prázdniny u nás vycházejí na 13. – 17.2.2023 a bude omezený provoz. Ve dnech 13.2. a 15.2., po předchozí tel. domluvě na tel. č. 724 829 204 se lze domluvit na osobním podání přihlášky.

Připomínáme, že naše škola vyžaduje lékařské potvrzení k našemu oboru a je nutné, doložit jej kompletně s přihláškou.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A NEDOSTATKY U VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK

1, chybí potvrzení od lékaře, popřípadě  v této kolonce, kam lékař razítkem potvrdí, že je žák schopen studia tohoto oboru, chybí vyplněný kód oboru Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

2, chybí podpisy a kontaktní údaje zákonného zástupce a žáka

3, chybí rodné číslo

4, dochází k chybnému vyplnění termínů JPZ u vybraných škol. Platí, že u vybrané školy, kterou zapíšete jako 1., tak platí 1. termín JPZ 13.4.2023 a u druhé školy 2. termín 14.4.2023

5, dochází k záměně přihlášek při odesílání. Zkontrolujte, zda odesíláte přihlášku se správným lékařským potvrzením, se správným kódem oboru, pro danou školu, na tu správnou školu.

6, má-li uchazeč doporučení ze školského poradenského zařízení, je nutné ho dodat spolu s přihláškou.

7, účastnil se uchazeč soutěží na krajské a vyšší úrovni? Absolvoval-li uchazeč vědomostní nebo sportovní soutěž, či olympiádu na úrovni krajského kola a vyššího, je-li členem v organizacích SDH, záchranářských, kynologických, oddílech bojových sportů, pak můžete přiložit doklad, potvrzující tuto skutečnost, tj. kopie diplomu nebo potvrzení o činnosti kroužku, členství apod. Budou-li splněna kritéria, bude uchazeči připsáno 5 bodů u JPZ.

Přihlášky je nutné do školy doručit nejpozději do 1.3.2023

Těšíme se na Vás.

 

Rozpis MZ 2023

                                           Rozpis MZ 2023

Kritéria, doplňující informace JPZ 2023/2024 a přihláška ke vzdělání na SŠ

V následujících dokumentech naleznete veškerá kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Přijímací řízení – doplňující informace

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium 2023-24 (2)

Přihláška ke studiu

 

 

Nefunkční přihlašovací údaje rodičů v Bakalářích

V důsledku kolapsu v systému Bakaláři v sekci přihlášení rodičů, jsme nuceni všem rodičům vygenerovat nové heslo pro přihlášení. V příštích dnech Vám další podrobnosti sdělí třídní učitel Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení.

Cvičení a seminář „Aktivní střelec ve škole“

I

Celou foto a video galerii naleznete zde

V životě se stane mnoho nepředvídatelných okamžiků, ale na některé z nich, zejména ty, které můžeme ovlivnit svým chováním a jednáním, se alespoň částečně můžeme připravit a prožít si je tzv. nanečisto. Pak můžeme doufat, že nikdy k ničemu podobnému nedojde. Proto škola pro žáky zajistila přednášku na velmi zajímavé téma a to „útok aktivního střelce“ a žáci si tak tuto situaci na vlastní kůži vyzkoušeli.

Je běžný všední den, sedíš v lavici a přemýšlíš, co podniknete po škole s kámoši, ale že musíš ještě letět pro ty značkový, předražený, ale krásný boty, bez kterých nemůžeš existovat, co ti před chvíli smskou dopravce potvrdil jejich doručení a už počítáš s tím, že si je vezmeš další den do školy, aby jsi zapadl mezi ostatní a v pátek je provětráš v klubu. Co to bylo? Z myšlenek Tě vytrhne něco nezvyklého. Zjišťuješ, že jsi to nezaregistroval sám. Ostatní spolužáci, ospale se válející ještě před okamžikem na lavici, zvedli hlavy, jako by to bylo na něčí pokyn. Je ticho. A je ohlušující, až máš pocit, že Ti v uších neskutečně hlasitě šumí a slyšíš vlastní tlukot srdce. Ale je to hlasité ticho. Až do chvíle, než se v jinak běžném, celkem poklidném provozu budovy najednou začne ozývat křik, pláč, nářek, rázný dusot těžkých bot blížící se k Vám, zase nářek, křik a chladnokrevné výstřely, tlumené rány padajících těl k zemi a úpěnlivé prosby o životy lidí, se kterými jste se ještě před hodinou vzájemně potkávali na chodbě a míjeli se s pozdravem na rtech …. a najednou klid …. další hrobové ticho…. Nechápete …, doufáte… a se zatajeným dechem máte buď naprosté okno, nebo Vám hlavou běží miliony myšlenek a ne a ne je utříbit. Přesto že nejste třeba věřící, obracíte se k Bohu s prosbou, modlíte se a doufáte, že je snad již konec a doufáte v to, že Vás střelec neobjeví. … sakra, povědomý zvuk výměny zásobníku Vás přesvědčil o tom, že to byl jen pověstný „klid před bouří“ a zlý sen pokračuje dál a je blíž a blíž…

Není čas. Jak se zachovat? Kam se schovat? Nebo už mě vidí? Mám raději konat? Skočit z okna … nebo po něm? Počkat? Uvidím ještě rodinu?…..
To jsou asi myšlenky, které člověku proběhnou hlavou. Nicméně je v dané situaci důležité, správně se rozhodnout. Ale co je správně??? Je potřeba zmobilizovat veškeré síly, srovnat myšlenky. Můžete jen čekat, zda dojde k Vám a dá na Vaše prosebná slova o ponechání Vašeho života, nebo začít dělat vše pro jeho záchranu. Co si vyberete? Bez mrknutí oka postřílel Vaše kamarády, učitele a známé. Proč zrovna Tebe by měl nechat žít? Nenechá! Je mu to fuk, prostě jde a střílí všechny. Musíš jednat, musíš zachránit život/y, je třeba zmapovat důležité body, které nás navedou k tomu, jak nejlépe v dané chvíli jednat.

A takové poznatky, rady a tipy nám předal Mjr., PhDr. Jaroslav Matoušek, MBA, LL.M., vrchní komisař Krajského ředitelství policie KHK z oddělení krizového řízení. Jeho poutavý výklad, názorné ukázky a situace, rady na co se zaměřit, co jsou ty důležité body a jak z nich předvídat další útočníkovy kroky a jaké „maličkosti“ na které se zaměřit, nám mohou výrazně pomoci a možná i zachránit život, nám daly opravdu mnoho. Důkazem, že přednáška opravdu zaujala a měla velký úspěch a především byla velkým přínosem do života pro všechny, svědčí mj. i to, když procházím kolem a ve třídách a chodbách tentokrát již klidné školy, slyšíte útržky z vyprávění prožitků a záznamů z přednášky, předávající vzájemně mezi spolužáky jiných tříd i pedagogy a zaměstnance.

Znovu touto cestou chceme panu Mjr., PhDr. Jaroslavu Matouškovi, MBA, LL.M., vrchnímu komisaři Krajského ředitelství policie KHK z oddělení krizového řízení poděkovat za smysluplný a velmi přínosný seminář.