Semifinále ve florbale

Dne 5. března 2024 na SPŠ stavební v HK proběhlo okresní kolo (semifinále) ve florbale. Družstvo chlapců naší školy obsadilo 3. místo. Gratulujeme

První pomoc 1.A a 1.B

V rámci projektových dnů konaných ve dnech 27.2. a 5.3. 2024 trénovali žáci prvních ročníků poskytnutí první pomoci pod vedením profesionála ze Zdravotnické záchranné služby.
Cílem bylo nejen předání  teoretických znalostí, ale především získávání praktických dovedností. Každý žák si prakticky vyzkoušel vypuzovací manévry a resuscitaci.

Školní přijímací zkouška 5.4.2024 – 1.část

UCHAZEČI OBDRŽELI POZVÁNKY.

Didaktické testy MZ – Jaro 2024

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ – Jaro 2024

JZS – JARO 2024

Úspěšná Aneta Koryntová

Gratulujeme Anetě Koryntové k úspěchům na Zimních olympijských hrách Gangwon 2024, Korejská republika, kde obsadila 19. místo ve skicrossu.

Lyžařský kurz 1. ročníků

Ve dnech 21. – 26. ledna 2024 se žáci 1. ročníků zúčastnili lyžařského kurzu v Deštné v Orlických horách. V průběhu jednotlivých dnů měli žáci možnost zlepšovat své lyžařské schopnosti a dovednosti, dále se účastnili večerního povídání o lyžařské výstroji a výzbroji, přednášky členů horské služby, popř. závodů psích spřežení „Šediváčkův long.“

Kritéria přijímacího řízení 2024-25

V příloze jsou kritéria přijímacího řízení pro denní studium 2024-25

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium 2024-25

ODBORNÁ EXKURZE VE VĚZNICI JIŘICE

Věznice Jiřice 2023 – odborná exkurze

Žákyně TRIVISU na olympiádě

Aneta Koryntová ze 2.B si vybojovala účast na Zimních olympijských hrách mládeže v Korejské republice a bude reprezentovat Českou republiku v lyžařských disciplínách. Celá škola TRIVIS drží palce od 19. 1 do 1. 2. 2024.

Provoz sekretariátu školy

Vzhledem k dlouhodobé nemoci p. sekretářky je provoz sekretariátu školy zabezpečen v náhradním režimu. K dotazům a informacím využívejte, prosím, telefonní čísla 601 387 661, 607 637 003. Děkujeme!

Mgr. Stanislava Šůlová
ředitelka školy