Účast 1. ročníků na akci BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Žáky 1. ročníků a jejich třídní učitele, čeká 8.9.2022 první akce na naší škole. Se svými třídními učiteli p. Mgr. Švandelíkem 1.A a p.  Mgr. Dostálovou 1.B se zúčastní akce Eliščino a Smetanovo nábřeží, kde je čekají mj. zajímavé ukázky zásahů a nasazení všech složek IZS.