Adresa: TRIVIS - SŠV Třebechovice pod Orebem, s.r.o., Heldovo náměstí 231, 503 46 Třebechovice pod Orebem Telefon: +420 495 593 074

TRIVIS Třebechovice pod Orebem

Souhrnné informace

Vážení rodiče,

podrobnější informace o novém systému přijímacího řízení na střední školy získáte na tomto odkaze: www.edu.cz/infoservis. Posunutím videa na 3,45 minut se dostanete přímo na informace o digitalizaci JPZ.

Jedná se o zveřejněné informace z MŠMT ČR.

 

Přijímací řízení

na TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní  Třebechovice p. O., s.r.o.

 

Termíny pro denní 4-leté studium:

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2024 – termín stanoví MŠMT do 30. září 2023.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024.

 

Možnosti uplatnění

Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“, na VOŠ TRIVIS Jihlava obor Bezpečnost silniční dopravy i na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

 

Ubytování 

naši žáci jsou ubytováni v domově mládeže  Vocelova 1469/5 v Hradci Králové, kde jsou vždy nápomocni rodičům a žákům při zabezpečení ubytování. Toto pracoviště není součástí naší školy, nicméně naše spolupráce bezproblémově funguje již mnoho let a pro naše žáky je vždy dostatek volných ubytovnách kapacit.

 

Stravování

Naši studenti využívají služeb školního stravování v naší školní jídelně, která je součástí školy.

 

Školné

pro 4leté studium v denní formě vzdělávání – 1 840 Kč za kalendářní měsíc (18400 Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první v hotovosti při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné se hradí na číslo účtu 198 116 331/0300  (ČSOB)                                     (variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání)

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2020. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

 

Dny otevřených dveří

sobota 11.11.2023 8,00-12,00 hod.

čtvrtek 7.12.2023 12,00-16,00 hod.

sobota 20.1.2024 8,00-12,00 hod.

Rádi Vás přivítáme a provedeme naší školou, předáme informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Dle telefonické domluvy nás zájemci mohou navštívit i v jiném termínu.

 

 

Mapa našich škol

Naši partneři

© copyright 2024 TRIVIS a.s. - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech