Odevzdání zápisového lístku – důležité upozornění

Je nutné, aby se uchazeči o studium na naší škole, kteří u nás budou podávat zápisový lístek, dostavili spolu se zákonným zástupcem k podpisu smlouvy a současně při podpisu smlouvy a odevzdání zápisového lístku se hotovostně hradí částka 9200,- Kč na 1. pololetí.

K rychlejšímu odbavení při předávání zápisového lístku, přikládáme dotazníky k vytištění a k podpisu a předání se můžete dostavit s již vyplněnými dotazníky.

DĚKUJEME

Dotazníky pro uchazeče k vyplnění