PŘIHLÁŠENÍ  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE – JARO 2024

PŘIHLÁŠENÍ  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE – JARO 2024

Žák podává pro jarní zkušební období přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2023.