Seznamy žáků (pod kódy) pro budoucí 1. ročníky

rozdělení do tříd – kódy