Výsledky JPZ 2023/2024 po náhradním termínu

Výsledky JPZ v náhradním termínu – Přijatí uchazeči

Výsledky JPZ v náhradním termínu – Nepřijatí uchazeči