Adaptační kurz 1. B

Adaptační kurz 2021/2022 – 1. B

Termín: 13. – 14. 9. 2021

Místo konání: Hradec Králové

Pondělí 13. 9.

8:20   Sraz na hlavním nádraží v Hradci Králové (v hale u knihkupectví),

Úterý 14. 9.

8:30   Sraz na hlavním nádraží v HK (u knihkupectví)

S sebou:

Sportovní oblečení, sportovní obuv, pláštěnka, doklady, náhradní oblečení pro

případ ušpinění / promočení, jídlo, pití

Potvrzení o účasti a platba ve výši 500 Kč se bude vybírat v úterý 7. 9.

Bez potvrzení účasti a zaplacení uvedené částky není účast na seznamovacím kurzu možná. 

V případě neúčasti ze zdravotních či jiných důvodů je nutné informovat

co nejdříve třídní učitelku.

Informace o kurzu byly dne 3. 9. zaslány na email zákonným zástupcům.