Doplňující informace pro žáky a rodiče

Škola je do odvolání uzavřena dle nařízení vlády ČR č. 201 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření.

Výuka probíhá distančně. Povinností žáků je:

  1. sledovat webové stránky školy;
  2. učit se dle zadání od vyučujících, vypracovat domácí úkoly a odeslat je vyučujícím v zadaném termínu;
  3. v případě, že v termínu žáci neodevzdají zadané úkoly – seminární práce, budou hodnoceni známkou „nedostatečný“.

Přílohy: