Exkurze do památníku Ležáky a skanzenu Země Keltů

Exkurze do památníku Ležáky a skanzenu Země Keltů

V pondělí 23. října 2023 se studenti druhých ročníků vydali v doprovodu Mgr. Miroslava Beneše, Ph.D., Ing. Dany Černohousové a Mgr. Miroslava Švandelíka do památníku Ležáky, kde pod vedením lektorek absolvovali workshop „Po stopách ležácké tragédie.“ Součástí programu bylo např. řešení zadaných úkolů, prohlídka pietních míst a památníku Ležáky, popř. zhlédnutí krátkého dokumentárního pořadu o vypálení obce Ležáky.

Poté následoval přesun do nedalekých Nasavrk, kde naši studenti navštívili skanzen Země Keltů, ve kterém se mohli seznámit s každodenním životem keltského obyvatelstva. K vidění zde byla např. opevněná brána keltského opida, dům místního kováře, dům náčelníka a mnohé další. Naši studenti si tak mohli vyzkoušet zacházení s keltskými zbraněmi nebo si pomazlit zdejší zvířectvo. Exkurze byla financována z projektu Šablony JAK.

Celá galerie ZDE