Informace k pozvánkám k PZ, odeslaným uchazečům

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči,

dne 22.3.2022 Vám byly v elektronické podobě, přes systém Certis Cermat, odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám.

Žádáme Vás o zpětné potvrzení o přijetí této pozvánky.

V případě, že jste pozvánku neobdrželi, nás neodkladně kontaktujte na email trebechovice@trivis.cz

Děkujeme.