Informace pro rodiče přijatých žáků

Vážení rodiče,

dne 15.5.2024 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Uchazeči, kteří uspěli a byli přijati ke studiu, se dostaví v doprovodu rodičů k podpisu smlouvy.

Při podpisu smlouvy se současně platí školné na 1.pololetí školního roku 2024/ 2025 ve výši 9 200,-Kč hotově.

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste telefonicky sdělili, kdy se dostavíte k podpisu smlouvy. Možné termíny jsou v pracovních dnech 16. – 24.5.2024 od 8,00 do 15,30 hod.

Na webových stránkách naší školy naleznete v oddílu „Pro uchazeče“ dokumenty, které žádáme předem vyplnit a přinést s sebou k podpisu smlouvy.

Děkujeme.

Mgr. Stanislava Šůlová

ředitelka školy