Odevzdávání domácích úkolů

Chceme  znovu všechny studenty upozornit, že úkoly, které vyučující zadávají jsou závazné a jsou součástí běžné klasifikace. Tedy nevypracovaný úkol je roven známce nedostatečné a průběžně jsou známky vkládány do systému Bakalář. Každý učitel má na své stránce ve výukových materiálech instrukci, jak a kam mají studenti úkoly posílat.

Na závěr informace od paní učitelky Černohousové – příští týden bude on-line písemka z anglického jazyka. Buďte proto připraveni a sledujte její stránku!