On-line výukové materiály pro žáky školy

Informace pro všechny žáky školy

Dostali jsme nabídku využít zdarma výukové materiály pro vás, žáky školy. Týká se cizích jazyků, českého jazyka a literatury, matematiky. Jedná se o možnost procvičování, upevňování učiva. Můžete materiály využít samostatně, nebo vám přímo vaši vyučující napíší, co máte zpracovat.

Odkazy: