Podání přihlášek a nejčastější chyby

Přihlášky ke studiu na SŠ můžete zaslat poštou. Na základě našeho převzetí přihlášky, posíláme na Vámi uvedený email v přihlášce zpětnou vazbu o jejím přijetí. Je to nejčastější a nejjednodušší forma odevzdání přihlášky. V případě této volby podání přihlášky, vezměte v potaz, že přihláška musí být námi převzata nejpozději 1.3.2023, tudíž je nutné podat ji na poště s dostatečným předstihem.

Pokud budete volit osobní předání, pak jsme tu pro Vás každý den od 7,00 – 15,30 hodin.

Jarní prázdniny u nás vycházejí na 13. – 17.2.2023 a bude omezený provoz. Ve dnech 13.2. a 15.2., po předchozí tel. domluvě na tel. č. 724 829 204 se lze domluvit na osobním podání přihlášky.

Připomínáme, že naše škola vyžaduje lékařské potvrzení k našemu oboru a je nutné, doložit jej kompletně s přihláškou.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A NEDOSTATKY U VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK

1, chybí potvrzení od lékaře, popřípadě  v této kolonce, kam lékař razítkem potvrdí, že je žák schopen studia tohoto oboru, chybí vyplněný kód oboru Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

2, chybí podpisy a kontaktní údaje zákonného zástupce a žáka

3, chybí rodné číslo

4, dochází k chybnému vyplnění termínů JPZ u vybraných škol. Platí, že u vybrané školy, kterou zapíšete jako 1., tak platí 1. termín JPZ 13.4.2023 a u druhé školy 2. termín 14.4.2023

5, dochází k záměně přihlášek při odesílání. Zkontrolujte, zda odesíláte přihlášku se správným lékařským potvrzením, se správným kódem oboru, pro danou školu, na tu správnou školu.

6, má-li uchazeč doporučení ze školského poradenského zařízení, je nutné ho dodat spolu s přihláškou.

7, účastnil se uchazeč soutěží na krajské a vyšší úrovni? Absolvoval-li uchazeč vědomostní nebo sportovní soutěž, či olympiádu na úrovni krajského kola a vyššího, je-li členem v organizacích SDH, záchranářských, kynologických, oddílech bojových sportů, pak můžete přiložit doklad, potvrzující tuto skutečnost, tj. kopie diplomu nebo potvrzení o činnosti kroužku, členství apod. Budou-li splněna kritéria, bude uchazeči připsáno 5 bodů u JPZ.

Přihlášky je nutné do školy doručit nejpozději do 1.3.2023

Těšíme se na Vás.